Wat is hypnose precies en hoe werkt hypnose in de behandeling van allerlei kwalen? 

Hypnose treedt de laatste jaren meer en meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. Maar wat is hypnose precies? Het woord roept onmiddellijk associaties op met hypnoseshows. Het verschijnsel hypnose is inderdaad al vele eeuwen een dankbaar onderwerp om mensen te vermaken tijdens spectaculaire voorstellingen. Deze shows geven helaas een volledig verkeerd beeld van hypnose. Het publiek krijgt immers de indruk dat hypnose een geheimzinnig, magisch, occult of zelfs paranormaal fenomeen is. Niets is echter minder waar. Hoe werkt hypnose precies? Hieronder kom je er meer over te weten.

Een verkeerd beeld over hypnose

Een verkeerd beeld over hypnose

In de ogen van vele mensen is hypnose een onverklaarbaar en dus min of meer gevaarlijk verschijnsel. Hypnose heeft echter helemaal niets te maken met magie, paranormale verschijnselen of goocheltrucs. Het is een werkelijk bestaand en volkomen natuurlijk verschijnsel, dat al in de oudheid bekend was. Er zijn aanwijzingen dat de oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen al hypnotische therapieën toepasten. Het therapeutisch gebruik van hypnose kwam in de 18de en 19de eeuw in een stroomversnelling. In de 20ste eeuw was het de Amerikaanse psychiater Milton Erickson die hypnose toepaste als onderdeel van psychotherapie. Hij wordt terecht beschouwd als de vader van de moderne hypnotherapie.

Gelukkig begint de laatste tientallen jaren het verkeerde beeld over hypnose te veranderen. De medische wetenschap erkent meer en meer de therapeutische waarde van hypnose en gebruikt deze steeds vaker voor de behandeling van verschillende kwalen.

Bekijk wat hypnotherapie kan doen
Wetenschappelijk Erkend

Doeltreffend

Snel Resultaat

Wat is hypnose eigenlijk?

Wat is hypnose eigenlijk?

Hypnose is niets meer of minder dan een toestand van een diepe trance. Vrijwel iedereen kan in zo’n toestand worden gebracht. Onder hypnose ontspant je geest zich volledig en wordt je aandacht gericht op je eigen innerlijke gevoelens en gedachten. Het is merkwaardig dat iedereen weleens spontaan in een lichte hypnotische staat verkeert. Door volledig op te gaan in het verhaal van een spannend boek of een meeslepende film, heb je soms niet meer door wat er in je omgeving gebeurt. Ook dagdromen kun je beschouwen als een toestand van lichte hypnose. Wanneer je aan het dagdromen bent, concentreert je geest zich volledig op je innerlijke gedachtewereld en heb je vaak niet door dat er iemand je kamer binnenkomt. Toch blijf je steeds volledig bij bewustzijn, ook in een staat van diepe trance.  

Het is wetenschappelijk aangetoond dat de hersenactiviteit vertraagt bij een persoon die in een toestand van hypnose is. Je onderbewustzijn is in een dergelijke staat heel ontvankelijk voor nieuwe ideeën, opvattingen en suggesties. Dit verschijnsel vormt de basis van hypnotherapie. Hypnotherapie is een therapeutische behandelvorm waarbij de cliënt tijdens meerdere sessies onder hypnose wordt gebracht. Hypnotherapie wordt met succes toegepast in de behandeling van cliënten die bijvoorbeeld kampen met eetstoornissen, angsten, verslavingen, burn-out, depressie en nog tal van andere aandoeningen. 

Hoe werkt hypnose?

Hoe werkt hypnose?

Je staat er waarschijnlijk niet bij stil dat je gedrag, je gevoelens en je handelingen voor het grootste gedeelte bepaald worden door je onderbewustzijn. Je onderbewustzijn is voor zo’n 95% verantwoordelijk voor wat je voelt en hoe je je gedraagt. Je volgt eigenlijk voor een groot deel wat er sinds je prille kindertijd ‘geprogrammeerd’ is in je onderbewuste. Om blijvende veranderingen aan te brengen in bepaalde (foutieve) denkpatronen en gedragingen, is het noodzakelijk om het ‘programma’ in je onderbewustzijn te veranderen. Hypnose leent zich uitstekend voor dit doel, omdat je onderbewustzijn in hypnotische toestand heel ontvankelijk is voor nieuwe stimuli, ideeën en suggesties.  

De hypnotherapeut past bepaalde technieken toe om zijn cliënt in een diepe trance te brengen. Die technieken zijn geen geheimzinnige hocuspocus, maar kunnen in principe door vrijwel iedereen aangeleerd worden. Over het algemeen zal de hypnotherapeut zijn cliënt zich eerst op zijn gemak laten voelen en een bepaalde band met zijn cliënt opbouwen. De hypnotherapeut past tijdens de hypnosesessie zijn stem aan en praat zachter en langzamer dan normaal. Na de inductiefase, waarbij de cliënt in een trance komt, verdiept hij de trance. Hij telt bijvoorbeeld van 20 tot 1 en vertelt zijn cliënt dat deze bij iedere tel dieper en dieper in een rustige, ontspannen en aangename toestand komt.

Nadat de cliënt in een diepe trance is gebracht, kan de therapiefase beginnen. De hypnotherapeut beïnvloedt het onderbewustzijn van de cliënt door het geven van suggesties en ideeën, met de bedoeling om vastgeroeste denkwijzen en negatieve gedachtepatronen te doorbreken. Op deze manier ‘installeert’ hij tijdens een aantal hypnosesessies een nieuw stukje ‘programma’ in het onderbewustzijn van de cliënt. Op het einde van een succesvolle hypnotherapie is er een blijvende verandering in het gedrag van de cliënt merkbaar.

Problemen die met hypnotherapie succesvol behandeld worden

Problemen die met hypnotherapie succesvol behandeld worden

Hypnotherapie wordt steeds vaker ingezet in de behandeling van mensen met overgewicht, tinnitus, depressie, burn-out, angsten en fobieën, verslavingen enzovoorts. Bij mensen met overgewicht is de hypnotherapie erop gericht om het (verkeerde) denkpatroon weg te nemen dat iemand ‘moet’ eten om zich beter te voelen. Bij cliënten die te kampen hebben met allerlei angsten en fobieën, wordt de ‘voorgeprogrammeerde’ angst voor bepaalde situaties of objecten aangepakt en doorbroken. De hypnotherapeut helpt cliënten die lijden aan depressie of burn-out door onbewuste diepgewortelde negatieve gevoelens en denkwijzen te vervangen door positieve, opbouwende gedachtepatronen.  

Hypnose is bij kinderen erg doeltreffend.

Hypnose is bij kinderen erg doeltreffend.

Ook bij kinderen past men hypnotherapie toe. Hypnose is bij kinderen erg doeltreffend, omdat de kinderlijke geest veel minder kritisch is en veel meer openstaat voor beïnvloeding. Kinderen met buikpijn zonder fysische oorzaak, met angsten, slaapproblemen en andere klachten worden met hypnose succesvol behandeld.

Men zet hypnose in om chronische pijn te verlichten en de impact van tinnitus (oorsuizen) draaglijker te maken. Hypnotherapie helpt mensen van hun rookverslaving af en maakt een einde aan slechte gewoonten zoals nagelbijten.

Meer informatie over hypnose?

Wens je meer te weten over hypnose en hypnotherapie? Voor meer informatie kun je steeds terecht bij Hypnose Zorg België. Het is mogelijk om op diverse locaties in België cursussen en workshops te volgen over hypnose. De heilzame werking en kracht van hypnose is voor iedereen beschikbaar. Hypnose raakt stilaan verlost van zijn negatieve ‘geheimzinnige’ imago en wordt steeds meer beschouwd als een volwaardige behandelmethode.  

whatsapp-chat button